Kontakt:
Tlf: 63 95 12 77
eidsvoll@steinerskolen.no

Steinerskolen Eidsvoll
er en fådelt grunnskole som startet opp i 2002. Skolen har ca. 70 elever pr. dd. fordelt på klassetrinn 1.-10. Til grunn for undervisningen ligger steinerskolens læreplan som ble revidert og nyskrevet i 2007 i forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet i offentlig skole. Læreplanen har formulerte kompetansemål i hvert fag etter 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen.

”Våre lærere er absolutt henvist til å få til dette tillitsfulle samarbeidet med barnas foreldre.” Oppdragelse og undervisning i steinerskolen er fra begynnelsen av ”ordnet med henblikk på et samarbeid med foreldrene” som særlig må bestå i å ”føle sammen, fornemme sammen og tenke sammen”.
 
Rudolf Steiner, juni 1924

Ikke funnet