Ønsker du skoleplass?

Ta kontakt med administrasjonen
tlf: 63 95 12 77
e-post: eidsvoll@steinerskolen.no

Steinerskolen Eidsvoll
Løkenvegen 6
2080 Eidsvoll


Priser

1 barn: kr 1450,-
2 barn: kr 805,-
3 barn: kr 465,-


Søknadsskjema for retur av utlegg til skyss finnes her.