2019-2020

Skolestart Tirsdag 20. august Uke 34
Felles foreldremøte Torsdag 12. september Uke 37
Mikaeli Fredag 27. september Uke 39
Høstferie   30. september – 4. oktober Uke 40
Høstfest Torsdag 10. oktober Uke 41
Foreldredugnad   12.-13. oktober Uke 41
Plandag/lærerdugnad   30. oktober Uke 44
Lanternefest Torsdag 7. november Uke 45
Julemarked Lørdag 30. november Uke 48
Avspassering Mandag 2. desember Uke 49
Lucia Fredag 13. desember Uke 50
Juleavslutning Fredag 20. desember Uke 51
Juleferie   23. desember – 1. januar Uke 51-1
Første skoledag Torsdag 2. januar Uke 1
Samefolkets dag   6. februar Uke 6
Vinterleiksuka   10. – 14. februar Uke 7
Vinterferie   17. februar – 21. februar Uke 8
Plandag/lærerdugnad Onsdag 18. mars Uke 12
Felles foreldremøte Torsdag 19. mars Uke 12
Påskefest   3. april Uke 14
Påskeferie   6.-14. april Uke 15-16
Foreldredugnad   18. – 19. april Uke 16
Arb. dag Fredag 1. mai Uke 18
Grunnlovsdagen Søndag 17. mai Uke 20
Kr.fart. + inneklemt   21. – 22. mai Uke 21
2. pinsedag Mandag 1. juni Uke 23
Sommermarked Lørdag 13. juni Uke 24
Friluftsuke   15. – 18. juni Uke 25
Siste skoledag Fredag 19. juni Uke 25
Skolestart 2020/2021 Tirsdag 18. august Uke 34

Last ned som PDF.