2018-2019

Skolestart Torsdag 16. august Uke 33
Felles foreldremøte Torsdag 13. september Uke 37
Mikaeli Fredag 28. august Uke 39
Høstferie 1. – 5. oktober Uke 40
Høstfest 1.-5. klasse Fredag 12. oktober Uke 41
Foreldredugnad 19.-21. oktober Uke 42
Lærerstevne, skolen stengt 25.-29. oktober Uke 43/44
Lanternefest Torsdag 8. november Uke 45
Julemarked Mandag 1. desember Uke 48
Avspassering Onsdag 3. desember Uke 49
Lucia Torsdag 13. desember Uke 50
Juleavslutning Torsdag 20. desember Uke 51
Juleferie 21. desember – 2. januar Uke 51-1
Første skoledag Torsdag 3. januar Uke 1
Vinterleiksuka 11. – 15. februar Uke 7
Vinterferie 18. februar – 22. februar Uke 8
Plandag/lærerdugnad Onsdag 20. mars Uke 12
Felles foreldremøte Torsdag 21. mars Uke 12
Påskeferie 15.-23. april Uke 15-16
Arb. dag Onsdag 1. mai Uke 18
Grunnlovsdagen Fredag 17. mai Uke 20
Kr.fart. + inneklemt Mandag 30.-31. mai Uke 22
2. pinsedag Lørdag 10. juni Uke 24
Sommermarked Lørdag 15. juni Uke 24
Friluftsuke 11. – 17. juni Uke 24 – 25
Siste skoledag Tirsdag 18. juni Uke 25
Skolestart 2019/2020 Tirsdag 20. august Uke 34