Skolen har de siste årene sett på muligheten for å etablere en skolehage i skolegården. Vi hyret derfor inn en gartner høsten 2018 til å veilede oss i hvordan gå frem, hvor vi kan søke penger til støtte, og med å lage en plan for hvordan skolehagen kan se ut.

Vi brukte vinteren til å lage søknader til Sparebankstiftelsen og Den naturlige skolesekken og fikk tilsammen 200.000 kr i støtte. På våren hadde vi en dugnad med foreldrene der vi gjorde grunnarbeidet for området der skolehagen skulle ligge, og vi lagde kompostbinge og bålplass. Til å bålplassen fikk vi sponset bark fra Moelven og pukk fra Hjera grustak.

Mot sommeren har elevene jobbet med å bygge opp bedd, legge ny kompostjord, blande inn gjødsel og satt poteter og sådd bieblomster for å jobbe med jorden.