Steinerskolen Eidsvoll er en 10-årig grunnskole som bygger på pedagogiske ideer utviklet av Rudolf Steiner. Undervisningen tar utgangspunkt i det enkelte barns behov og utvikling.

Skolen startet opp i 2002, og fra høsten 2007 har den hatt tilbud til elever fra 1. til 10. klasse. Det er en liten skole med ca. 60 elever som kommer fra hele Øvre Romerike, samt fra skolens nærmiljø på Eidsvoll. Skolen har fådelte klasser, dvs. at to og to klassetrinn er slått sammen.

Høsten 2016 flyttet vi inn i gamle Finstad skole som vi i kjøpte i 2017.

Steinerskolen fokuserer på et nært samarbeid mellom foreldre, lærere og elever som skaper en sosialt trygg og faglig spennende skolehverdag.


Ansatte ved skolen:

Helene Vethe – daglig leder
Ina Thiis – pedagogisk leder og spesialpedagogisk koordinator
Hilda Fjeldstad – klasselærer i 10. klasse, faglærer i norsk, religion og samfunnsfag
Elisabeth Mack Remen – klasselærer i 8.-9. klasse, faglærer i engelsk
Aslak Tvedt – assistent i 8.-10. klasse og faglærer i norsk
Kay Karisari Solstad – klasselærer i 6.-7. klasse, faglærer i matte
Laila Vangen – lærer i to i 6.-7. klasse, faglærer i norsk, mat og helse og spansk
Synneve Langhelle – klasselærer i 4.-5. klasse, faglærer i musikk
Ole Bjørn Michel – assistent i 4.-5. klasse, faglærer i kunst og håndverk, IKT og engelsk
Daniel Frøysadal – klasselærer i 2.-3. klasse, faglærer i fortegning og engelsk
Jonathan Steen – lærer i 1. klasse og assistent i 8.-9. klasse, faglærer i musikk
Eline Granne Andresen – faglærer i kroppsøving, friluftlærer i 1. klasse
Kaja Jenseth – faglærer i kunst og håndarbeid, administrativ og pedagogisk sekretær
Cristina Sandholt – faglærer i spansk
Constanze Schleisinger – faglærer i eurytmi og helseeurytmi
Andrew Fotheringham – pianist
Peter Andonov – pianist
Mildrid Brede – hagebruk og assistent
Line Karisari Solstad – permisjon

Sist oppdatert 9.1.2019