Steinerskolen Eidsvoll er en 10-årig grunnskole som bygger på pedagogiske ideer utviklet av Rudolf Steiner. Undervisningen tar utgangspunkt i det enkelte barns behov og utvikling.

Skolen startet opp i 2002, og fra høsten 2007 har den hatt tilbud til elever fra 1. til 10. klasse. Det er en liten skole med ca. 80 elever som kommer fra hele Øvre Romerike, samt fra skolens nærmiljø på Eidsvoll. Skolen har fådelte klasser, dvs. at to og to klassetrinn er slått sammen.

Høsten 2016 flyttet vi inn i gamle Finstad skole som vi i kjøpte i 2017.

Steinerskolen fokuserer på et nært samarbeid mellom foreldre, lærere og elever som skaper en sosialt trygg og faglig spennende skolehverdag.


Ansatte ved skolen:

Helene Vethe – daglig leder
Ina Thiis – pedagogisk leder og spesialpedagogisk koordinator
Hilde Trøen – administrativ sektretær og assistent i 1. klasse
Elisabeth Mack Remen – klasselærer i 9.-10. klasse, faglærer i engelsk, norsk og matte
Aslak Tvedt – lærer to/assistent i 9.-10. klasse, spesialpedagog og assistent
Hilda Fjeldstad – klasselærer i 7.-8. klasse, faglærer i norsk, religion og samfunnsfag
Eirik Brekke – lærer to i 7.-8. klasse
Synneve Langhelle – klasselærer i 5.-6. klasse, faglærer i musikk
Ole Bjørn Michel – lærer to/assistent i 5.-6. klasse, faglærer i kunst og håndverk, IKT og religion
Daniel Frøysadal – klasselærer i 3.-4. klasse, faglærer i matte og engelsk
Remi Hoven – klasselærer i 2. klasse
Kari Åse Smestad – klasselærer i 1. klasse
Cristina Sandholt – faglærer i spansk
Constanze Schleisinger – faglærer i eurytmi og helseeurytmi
Kaja Jenseth – faglærer i kunst og håndarbeid
Elin Jahren – faglærer i kroppsøving
Andrew Fotheringham – pianist
Kay Karisari Solstad – permisjon
Jonathan Steen – permisjon

Sist oppdatert 19.8.2019