I starten av mai var 8.-10. klasse på landbrukspraksis i andelslandbruket i Økolandsbyen, Hurdal. Her fikk de være med på våronna i 3 dager. De har fordelt kompost, luket bedd, flyttet jorddekke, plantet jordbær og solbær, gruppevis laget lunsj eller middag og tatt oppvasken. På kvelden var det felles underholdning med quiz, sang og lek.