FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) er bindeleddet mellom foreldre og skole, og skal representere alle foreldrene ved skolen.

Som foreldrenes talerør har FAU som formål:

  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • fremme fellesinteressen til foreldrene
  • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for et godt skolemiljø
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Les mer om dette hos Steinerskolenes foreldreforbund på www.foreldrene.no


Marked og dugnad

Hvert år arrangerer FAU julemarked og vårmarked der alle foreldrene forbereder enten mat til kafeen, eller ting som skal selges. FAU arrangerer også 17. maifeiring og to dugnader i året. Pengene FAU tjener på disse arrangementene brukes til skoleturer, leker til uteområdet.

Se informasjon om arbeidsgrupper her.


FAU har bidratt med støtte til:

  • Dagsutflukter til museum i Oslo, bondegårdsbesøk, kinotur
  • Klasseturer til leirskole og utlandet
  • Heiskort til skianlegget i Hurdal i vinterleiksuka
  • Innkjøp av leker til skolegården som akematter