Våren 2015 har 1.-5. klasse resirkulert papir og laget kort, konvolutter og ark. De har først makulert papir, lagt det i bløtt, så mikset det til en tykk grøt. Denne papirgrøten blir blandet ut med vann og tilsatt farge. Ved hjelp av formingsrammer har de laget papir i forskjellige format, hengt det til tørk på tøystoff, og etterpå strøket de og limt sammen konvoluttene. På kollegiemøte har også lærerne fått prøve seg på å resirkulere papir.