Full jubel på første skoledag!

Steinerskolen Eidsvoll har endelig fått eget bygg, og det ble feiret med jubel og snorklipping av ordføreren i Eidsvoll første skoledag.

Se artikkel fra Eidsvoll Ullensaker blad


Julemarked 2015

Tusen takk til for en fantastisk kveld og et veldig hyggelig julemarked. En stor takk til alle for en fantastisk innsats. God jul!

Gå til album...


Papirprosjekt våren 2015

Våren 2015 har 1.-5. klasse resirkulert papir og laget kort, konvolutter og ark. De har først makulert papir, lagt det i bløtt, så mikset det til en tykk grøt. Denne papirgrøten blir blandet ut med vann og tilsatt farge. Ved hjelp av formingsrammer har de laget papir i forskjellige format, hengt det til tørk på tøystoff, og etterpå strøket de og limt sammen konvoluttene. På kollegiemøte har også lærerne fått prøve seg på å resirkulere papir.

Se bilder


Lærerkurs

Bilder fra forskjellige kurs lærerne ved Steinerskolen Eidsvoll har vært på for å bruke til undervisning.

Se bilder


Ridderfest 2014

Fredag 26.9.14 feiret Steinerskolen Eidsvoll Ridderfest med motsprøver, sang, musikk og skuespill, dragesuppe og ridderslåing av en ekte ridder.

Les mer og se bilder


Lanternefest

Hver høst går skolen i lanternetog der de synger sanger og bærer lanterne de selv har laget på skolen. Det fortelles om legenden St. Martin og det serveres varm toddy og sol, måne og stjernekaker. Lanternefesten er en fin måte å gå inn i mørketiden på. Sammen lyser vi opp i mørket, ute i verden, men også inne i oss selv.

Gå til album...


Vinterleiksuke

Hvert år arrangerer skolen vinterleiksuke før vinterferien. Da er hele skolen sammen og gjør aktiviteter som å gå på ski, dra til skøytebane og akekebakke, lage snøkunst i skolegården og dra til Hurdal skianlegg.

Gå til album...


Steinerskoleforbundets facebookside

Steinerskoleforbundet i Norge har en aktiv Facebookside hvor det nesten daglig legges ut aktuelle artikler og tips. Her får du innblikk i hva som rører seg på skolefronten i verden, og hva som skjer på den enkelte steinerskole i Norge.

facebook.com/Steinerskole


Tidsskriftet Steinerskolen

Tidsskriftet Steinerskolen utkommer fire ganger per år og sendes til alle foreldre som har barn i steinerskolen. Tidsskriftet ønsker å formidle bredden i steinerpedagogikken, både dens faglige grunnlag og hvordan den utøves på de enkelte klassetrinn. Bladet søker også å gå bakenfor skolehverdagen – og å bidra til inspirasjon, gi ettertanke og skape debatt.

Les mer om tidsskriftet


Steinerskolenes foreldreforbund

De forskjellige steinerskolenes foreldreforeninger er tilknyttet Steinerskolenes foreldreforbund (SFF), som har en egen nettside med mange nyttige opplysninger og oversikt over foreldrearbeidet.

Steinerskolenes foreldreforbund (SFF)